dětem a rodičům - geometrie
 

DOMŮ
Ruèní práce
Tipy na akce
Omalovánky
Malí kuchaøi
Malování
Vystøihovánky
Pro mozky
Uèení
Hry pøe net
On line hry
Pro rodièe
DÌTSKÉ ZBOŽÍ
Užiteèné info
Tipoy na akce
Tipy na výlet-druh
Tipy na výlet-kraje
Ubytování
Mapy kraje
Pro pohodu
Sms zdarma
Napište nám
Podpoøte nás

Zapomněli jste přes prázdniny, jak se vypočítá obsah nebo obvod, ... ?  
Máme tady pro vás řešení, můžete si výpočty připomenout:

čtverec 
 o
bdélník
trojúhelník
rovnoběžník
lichoběžník
kružnice
 

A co třeba objemy a povrchy? 
hranol
krychle
kvádr
jehlan
koule
válec
kužel


pravoúhlý trojúhelník
- goniometrické funkce 
- Pythagorova věta 
- Euklidovy věty


=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=